آموزش های عمومی جوملا

در این بخش آموزش های عمومی مرتبط با جوملا قرار می گیرد.

جوملا 2.5

در این بخش آموزش های جوملا 2.5 قرار می گیرد
موضوع ها
1
ارسال ها
1
موضوع ها
1
ارسال ها
1

جوملا 3.5

در این بخش آموزش های جوملا 3.5 قرار می گیرد.
موضوع ها
4
ارسال ها
21
موضوع ها
4
ارسال ها
21

آموزش های مشترک

در این بخش آموزش های جامع و عمومی که مربوط به نسخه خاصی از جوملا نمی شود قرار می گیرد.
موضوع ها
28
ارسال ها
78
موضوع ها
28
ارسال ها
78
هیچ موضوعی در این انجمن وجود ندارد.
بالا